Absolventi


Aplikace Absolventi umožňuje dohledávat absolventy Mendelovy univerzity v Brně podle jména, příjmení, loginu nebo ID a zobrazovat seznamy absolventů. Je plněna z údajů, které poskytuje aplikace pro odevzdávání závěrečných prací, a ze studijních dat.

Seznamy absolventů jsou zobrazovány pro vybranou fakultu a rok s možností omezení na studijní program, obor a formu. Lze je zobrazit s fotografiemi nebo bez. Kliknutím na jméno nebo fotografii se otevře stránka se základními veřejnými informacemi o absolventovi v aplikaci Lidé na MENDELU. Kliknutím na název závěrečné práce se otevře stránka, na které lze získat podrobnější informace o závěrečné práci včetně samotné práce.