Založení externího poměru


externí!poměr!založení

Aplikace Založení externího poměru umožňuje založit nový externí poměr zvolenému uživateli. Aplikace je dostupná ze Správy osob uživatelům s oprávněním externiste-e.

Každý externí poměr se vždy vztahuje k nějakému externímu subjektu (například externí strávníci, důchodci) nebo pracovišti (například fakulta). Aby bylo možné externí poměr založit, musí mít subjekt vloženo povolené zařazení pro externistu (například externí čtenář, externí školitel). Osoba, která zakládá externí pracovní poměr, má přiděleno oprávnění zakládat externí poměry pouze pod příslušnými subjekty. O tom, na které subjekty má zadávající osoba právo, je informována v zeleném textu první obrazovky zakládání externího poměru.

Prvním krokem založení externího poměru po zvolení osoby je výběr subjektu. Do vyhledávacího pole se vepíše zkratka nebo část jeho názvu a klikne se na . Je-li vyhledáno více subjektů, kliknutím na název subjektu se jeden z nich vybere. Následně se z nabídky zvolí požadované zařazení (například externí školitel, systémový integrátor apod.) a potvrdí se kliknutím na . Je-li na zvoleném subjektu evidováno pouze jedno externí zařazení, je automaticky zvoleno.

V dalším kroku je zobrazeno pole pro vložení data vzniku externího poměru (předvyplněno je aktuální datum). Pole je možné nevyplnit (doporučeno pouze ve výjimečných případech). Dále lze nastavit plánované ukončení. Datum plánovaného ukončení se předvyplňuje automaticky dle data vzniku a plánované délky externího zařazení (viz Evidence externích zařazení). Volbou Ukončit automaticky lze nastavit automatické ukončení externího poměr k datu plánovaného ukončení. Kliknutím na je zvolený externí poměr osobě založen. Uživatel je o tom informován na následující, poslední obrazovce.

Externí zařazení pro pracoviště lze spravovat v atributech příslušného pracoviště v aplikaci Evidence pracovišť, resp. v atributech příslušného externího subjektu v aplikaci Evidence externích subjektů.

Externí poměr se zobrazí v seznamu externích poměrů osoby ve Správě osob, kde přes ikonu  ve sloupci Editovat je možné poměr ukončitexterní!poměr!ukončení nebo změnit pracovní zařazení. Příklady některých externích zařazení:

  • externí čtenář – pro přístup externích osob do knihovny, tohoto využívají i studenti s přerušeným studiem;

  • externí přístup – umožňuje vstup cizím osobám na univerzitu;

  • externí strávník – umožňuje cizím osobám stravování v jídelně MENDELU;

  • externí školitel – pro osoby, které jsou školiteli studentů doktorského studijního programu, ale nejsou zaměstnanci univerzity;

  • externí uživatel výpočetní techniky – pro osoby, které mají povolen přístup k výpočetní technice univerzity, ale nemají k univerzitě žádný právní vztah;

  • student – využívá BIBS;

  • pracovník bez úvazku – pro osobu, která nemá zaměstnanecký poměr, ale pracuje na univerzitě na dohodu.

Související témata nápovědy