Žádanky o údržbu


žádanky!o údržbu

Aplikace Žádanky o údržbu umožňuje podávání žádanek o technickou údržbu v místnosti pracoviště (např. o opravu osvětlení, topení, výměnu podlahové krytiny), na kterém je žadatel zaměstnán. Aplikace je přístupná všem aktivním zaměstnancům, případně externím pracovníkům univerzity (tato možnost je individuální, pro každé pracoviště ji nastavuje vedoucí pracoviště v aplikaci Portál vedoucíhoŽádankyNastavení). Aplikace je dále přístupná uživatelům s oprávněním fpms-udrzba, kteří mohou s žádankami pracovat v rámci pracovišť, na které je toto oprávnění přiděleno.

Nová žádanka

Záložka Nová žádanka umožňuje podání nové žádanky o údržbu. Žádanka je podávána pracovníkem daného ústavu pro konkrétní místnost. Ve formuláři se z nabídky zvolí místnost (seznam obsahuje pouze místnosti pracoviště, kde má uživatel úvazek), a popis závady. Do popisu se může také uvést upřesnění místa opravy (např. chodba ústavu) a zdroj financování. Nákladové středisko je ve formuláři vyplněno automaticky podle pracoviště, pro které se žádanka podává. Kliknutím na  se žádanka uloží a odešle se vedoucímu pracoviště ke schválení. Vedoucí pracoviště je o nové žádance ke schválení informován e-mailovou zprávou. Stav žádanky je možné sledovat v záložce Přehled probíhajících žádanek.

Schvalování žádanek vedoucím pracoviště probíhá v aplikaci Žádanky umístěné v Portálu vedoucího. Schválené žádanky vyřizují a zpracovávají pracovníci údržby v externím systému IBS.

Podává-li žádanku vedoucí pracoviště nebo uživatel s oprávněním fpms-udrzba je žádanka automaticky schválena.

Přehled probíhajících žádanek

V přehledu probíhajících žádanek je zobrazen seznam podaných a aktuálních žádanek (které ještě neproběhly). U každé žádanky je uvedeno pracoviště (nákladové středisko), místnost, které se žádanka o údržbu týka, popis závady a datum podání. V závislosti na stavu žádanky může být dále uvedeno jméno osoby, která žádanku schválila k vyřízení, jméno osoby odpovídající za provedenou práci, jméno řešitele, dodavatele a vyjádření stavu, ve kterém se žádost nachází:

  • nová – čeká na schválení vedoucím pracoviště;

  • v realizaci – je odeslána na Technický odbor a úkol se zpracovává;

  • dokončeno – požadované práce byly provedeny;

  • zamítnuto – žádost byla vedoucím pracoviště zamítnuta, nebude se dále zpracovávat, důvod zamítnutí je vždy uveden.

Žádanky, které ještě nejsou schválené vedoucím pracoviště, je možné smazat jejich označením a kliknutím na .

Historie žádanek

Záložka Historie žádanek obsahuje seznam proběhlých a neschválených žádanek o údržbu. Seznam je podobný seznamu probíhajících žádanek o údržbu.