Evidence autoparků


Aplikace Evidence autoparků umožňuje evidovat autoparky celé univerzity. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fpms-park.

Seznam všech evidovaných autoparků je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každý autopark je zobrazen jeho název a pracoviště, ke kterému je přiřazen. Základní údaje o autoparku je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Autopark, ve kterém není evidován žádný automobil (viz aplikace Evidence automobilů) je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .

Prostřednictvím ikony ve sloupci Vymezení uživatelů lze definovat skupiny uživatelů, kteří si mohou podat žádanku o automobil zvoleného autoparku. Uživatelé se přidávají hromadně pomocí kvalifikátoru nebo parafikátoru, které umožňují specifikovat obecnou skupinu (například zaměstnanci – vedoucí pracovišť) nebo skupinu definovanou jedním parametrem (například aktivní zaměstnanci dané fakulty). Přidat lze jednu i více skupin uživatelů. Seznam osob zařazených do těchto skupin je automaticky aktualizován podle aktuálního vztahu osob k univerzitě či pracovišti. Skupinu uživatelů je možné odebrat jejím označením a stisknutím tlačítka Odebrat.

Nový autopark se přidá přes formulář zobrazený pod seznamem, jehož položky NázevPracoviště jsou povinné. Pracoviště lze dohledat dle části jeho názvu, zkratky nebo čísla, implementován je našeptávač, který usnadňuje a urychluje vyhledávání. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka Přidat. Nový autopark je zobrazen v přehledové tabulce, kde je nutné definovat skupiny uživatelů.