Vyrobené identifikační karty


Aplikace Vyrobené identifikační karty slouží uživatelům s oprávněním karty-b ke vložení informace o nově vyrobených kartách do UIS.

Tato informace se vkládá přes čtečku čárových kódů a karty se po jedné označují jako vyrobené. Před tím musí být v nabídce Valid until zvoleno datum platnosti karty, které musí být stejné, jako je datum vytištěné na zadní straně karty. Pokud se jedná o kartu, u které se tento údaj neeviduje, zvolí se možnost nezadáno. Označené karty jsou v neaktivním stavu, proto se musí před předáním uživateli aktivovat - tzv. napípnout v aplikaci Vydávání identifikačních karet.

Kliknutím na odkaz Vypsat všechny dosud neoznačené karty umístěný pod nápovědným textem se zobrazí seznam karet, které byly převzaty do výroby, ale zatím nebyly označeny jako vyrobené.

Opravu chybně zadaného data Valid until lze provést v aplikaci Vydávání identifikačních karet.