Ověření platnosti identifikačních karet


karta!ověření platnosti

Aplikace Ověření platnosti identifikačních karet slouží ke zjištění platnosti identifikačních průkazů. Do aplikace mají přístup všichni uživatelé UIS. Aplikace je rovněž dostupná z veřejné části UIS.

Do vyhledávacího formuláře je možné zadat číslo průkazu, čárový kód nebo číslo čipu a zvolí se datum, ke kterému se má platnost průkazu vyhodnotit. Číslo průkazu musí být opsáno celé i s mezerami. Formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Po dohledání je zobrazeno jméno vlastníka karty a stav jeho studia k zadanému datu.