Správa karet


Správa karet je rozsáhlou agendou pro vydávání, ověřování, rušení a aktivaci identifikačních karet, umožňuje generování různých sestav, práci s fotografiemi, ověření platnosti karet atd.

Identifikační karty jsou vydávány zaměstnancům, studentům MENDELU při nástupu do pracovního poměru nebo do studia, případně externím pracovníkům. Karty se používají k ověření totožnosti a identifikaci osoby. Dále mohou sloužit k průchodu přístupovým systémem do areálů, budov a místností, pro platbu stravy v jídelnách, apod. Některé typy karet jsou využitelné i mimo univerzitu.