seznam_osnov.html


E-osnovy předmětů

e-osnovaeLearningová osnova

eLearningová osnova předmětu (zkráceně e-osnova) představuje souhrn aktivit, které by měli studenti daného předmětu během studia řešit nebo absolvovat. E-osnovu si lze představit také jako plán studia. Aktivitou může být například e-opora (studijní materiál), průběžný test, odevzdávárna, téma diskuze. Každý předmět může obsahovat jednu nebo více e-osnov. Každá skupina studentů předmětu může mít přístupnou jinou e-osnovu.

E-osnova může být rozdělena na tzv. moduly, jejichž obsahem jsou jednotlivé aktivity. Moduly s aktivitami e-osnovy může vyučující zpřístupňovat následujícími způsoby:

 • po celou dobu aktuálnosti předmětu – obsah e-osnovy je přístupný po celou dobu výuky předmětu (celý semestr);

 • podle rozvrhu (pro jedno nebo dvě cvičení) – modul s aktivitami může být zpřístupněn pro dané cvičení. Návaznost a zveřejňování modulů je závislé na rozvrhových akcích předmětu;

 • podle tématu – počet a časovou dostupnost modulů určuje vyučující.

Aplikace E-osnovy předmětů obsahuje všechny dostupné e-osnovy právě studovaných předmětů. Obsah e-osnovy se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup. Zobrazení osnovy lze ovlivnit následujícími filtry:

 • Vybrat modul – umožňuje zobrazit aktivity konkrétního modulu, všech modulů, všech aktivních nebo všech ukončených modulů.

 • Omezit na aktivity – umožňuje zobrazit aktivity všechny, všechny aktivní nebo všechny ukončené.

 • Typ zobrazení – umožňuje zobrazit osnovu v podobě:

  • seznamu modulů – v seznamu je vždy uveden název modulu, termín jeho dostupnosti a pak seznam aktivit, které jsou rozlišeny ikonami. Pod názvem aktivity mohou být uvedeny stručné podrobnosti o aktivitě, které vkládá vyučující. Kliknutím na název aktivity se podle typu aktivity může otevřít soubor (např. PPT prezentace umístěná v Dokumentovém serveru), příslušná aplikace (např. odevzdávárna, diskuze);

  • časové osy – v levé části časové osy jsou vyznačeny moduly a začátky jejich platnosti. V pravé části osy jsou uvedeny aktivity. Kliknutím na název se otevře zvolená aktivita. Moduly a aktivity bez zadaného časového omezení nejsou umístěny v těsné blízkosti osy.

  Obsah osnovy je možné vytisknout tlačítkem .