eLearningové projekty


Aplikace eLearningové projekty slouží k evidenci a tvorbě obsahu eLearningových kurzů, zahrnuje sadu autorských nástrojů k přípravě elektronických studijních opor, testů a jiného elearningového obsahu, který je dostupný učitelům, garantům, pracovníkům projektu a ostatním, kteří mají právo elis-projekty-a.

V aplikaci je zobrazen seznam existujících projektů, ke kterým má uživatel přiřazenu nějakou roli. Seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem. Význam jednotlivých sloupců seznamu je následující:

 • Ozn. - projekt může označit a smazat jen správce projektu (uživatel s rolí administrativa, dále jen správce), a jen v případě, že v něm nejsou evidována žádná data, tj. neobsahuje žádné testové otázky, studijní opory, dokumentaci apod. Odebrání projektu je třeba dokončit přes tlačítko . V případě napojení je u projektu zobrazena ikona , kterou lze vstoupit do přehledu napojení.

 • Stav - stav projektu nastavuje správce projektu. Ve sloupci jsou zobrazeny ikony těchto stavů:

  •  připravovaný – projekt s neukončenou tvorbou opor či testů,

  •  hotový – nadále připravovaný projekt s neukončenou tvorbou opor či testů; existující bázi lze využívat pro definici kurzů a testů,

  •  dokončený – hotový projekt, který je připraven k využití, mohou být nad ním definovány kurzy nebo zkušební testy; projekt není dále rozvíjen a editován,

  •  zrušený – projekt, u kterého se nadále nepředpokládá jeho využívání.

 • Název - uveden název projektu. Projekt může být nastaven jako chráněný , pak do něj mají přístup jen spolupracovníci projektu, tj. nelze do něj vstoupit pod cizí identitou, pomocí superpráva.

 • Správce - zde je uvedeno jméno správce projektu.

 • Pracoviště - v tomto sloupci je zobrazena zkratka pracoviště, pod které spadá daný projekt.

 • Role - na projektu může spolupracovat několik osob z řad učitelů i studentů. Přístup k jednotlivým aplikacím je dán rolí, kterou přiděluje správce projektu. Role je možné prohlížet a přidělovat v aplikaci Pracovníci.

 • Založeno - zobrazeno datum založení projektu.

 • Vstup - přes ikonu  lze vstoupit do podrobností o projektu, na základní informace o něm, na seznam pracovníků, zobrazení harmonogramu a dalších informací, které se k projektu přímo váží.

Založení nového projektu

Nový projekt mohou učitelé zakládat přes formulář, který se otevře kliknutím na ikonu , a jehož položky jsou následující:

 • Název projektu - povinná položka.

 • Popis projektu - povinná položka.

 • Pracoviště – pracoviště, kde bude e-projekt řešen, je možné vybrat z rolovací nabídky

 • Jazyk – udává jazyk, ve kterém bude připravován obsah e-projektu.

 • Chráněný projekt – nastavuje se přepínačem ano nebo ne. Chráněný projekt je dostupný jen správci a pracovníkům evidovaným k projektu, není dostupný ani s použitím superpráva či delegovanými právy.

Učitelem je uživatel, kterému byla přidělena role v alespoň jednom předmětu, třeba i historickém.