Správa logických bodů


Logické body jsou vázány na fyzické přístupové body. Umožňují rozdělit práva přístupu uživatelů (hromadně, individuálně) podle přesného časového omezení. Po vstupu do aplikace je zobrazena stromová struktura fyzických přístupových bodů, ke kterým mají uživatelé oprávnění. Pod ní je umístěn formulář k založení nového logického bodu. Pro založený logický bod je možné definovat časové režimy přístupu a podle potřeby je opakovaně upravovat nebo rušit.

Založení nového logického bodu

K založení nového logického bodu je nutné zvolit fyzický bod, pro který má být logický bod založen, vložit název, který by měl vystihovat použití logického bodu, dohledat pracoviště, které je zodpovědné za správu oprávnění tohoto bodu a stisknutím tlačítka bod uložit. Nyní lze provést další nastavení bodu a následně přidělit oprávnění uživatelům bodu. Ve stromové struktuře se dohledá fyzický bod a kliknutím na jeho název se otevře stránka se seznamem příslušných logických bodů. Zde je možné logické body upravovat nebo označené body rušit tlačítkem . Hlavní logický bod není možné zrušit.

Nastavení časových režimů

Aplikace umožňuje nastavit pro jednotlivé logické body časové omezení – dobu, po kterou budou mít uživatelé přístup. Výjimku tvoří hlavní logický bod, kde je přístup povolen neustále. Časové omezení se nastaví přes ikonu ve sloupci Nastavení času v seznamu logických bodů, kde je možné nastavit:

  • Týdenní časový režim – umožňuje povolit pravidelný přístup pro konkrétní den nebo dny v týdnu v danou dobu. Nastavení se provádí ve formuláři Přidaní nového záznamu do týdenního režimu. Zvolí se den v týdnu, čas od, čas do a stiskne tlačítko . Je možné nastavit jeden den v týdnu nebo několik dnů v týdnu. Přehled je uveden nad formulářem. Z přehledu lze označené dny smazat tlačítkem .

  • Denní časový režim – umožňuje povolit přístup pro konkrétní den v konkrétní hodinu. Nastavení se provádí ve formuláři Přidaní nového záznamu do denního režimu. Zvolí se datum, čas odkdy a dokdy má být povolen přístup. Je možné nastavit několik termínů. Přehled je uveden nad formulářem. Z přehledu lze označené dny mazat tlačítkem .

Všechny změny, které se v časovém režimu nastavují, se nepromítají do nastavení přístupového systému okamžitě, ale je nutné je potvrdit tlačítkem . Pokud se provedené změny nemají uložit, stiskne se tlačítko .