Typy DK


Aplikace Typy DK slouží ke správě typů datového koncentrátoru. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním ps-servis.

Seznam typů datových koncentrátorů je uveden v přehledové tabulce. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Nový typ datového koncentrátoru je možné založit pomocí formuláře pod seznamem typů datových koncentrátorů.

Aplikace sice umožňuje zakládat nové typy datových koncentrátorů, avšak pro jeho správnou funkci v přístupovém systému je nutné podniknout další programátorské kroky. Editace již založených typů se nedoporučuje z hlediska jejich správné funkčnosti.