Požadavky na DK


Aplikace Požadavky na DK zobrazuje počet karet, které čekají na aktualizaci v jednotlivých datových koncentrátorech. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním ps-servis.

Sloupec Akt. indikuje, zda jsou požadavky na datový koncentrátor zpracovávány nebo je zpracování pozastaveno. Ve sloupci Požadavky je indikován počet požadavků na změny v databázi karet. Pokud číslo chybí, nejsou žádné požadavky na vyřízení. Jeden požadavek odpovídá jedné identifikační kartě. Pokud sloupec Požadavky obsahuje delší dobu stejné hodnoty, je tento údaj indikací poruchy v přístupovém systému.