Správa DK


Aplikace Správa DK umožňuje evidenci datových koncentrátorů, jejich čteček, nucené vložení požadavků na vložení karet do koncentrátorů, zobrazení historie dostupnosti a zobrazení dalších servisních informací. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním ps-servis.

Nový datový koncentrátor se přidá přes formulář umístěný pod tabulkou. Pro založení je nutné znát jeho typ, konfigurační řetězec (má tvar IP+port_DK, například 195.113.143.104:15000), fernet adresu a typ ADL. Při zakládání se určuje prvotní nastavení stavu DK (aktivní, neaktivní), které lze později změnit zde nebo v aplikaci Přehled HW vybavení. Následně je možné tomuto koncentrátoru přiřadit čtečky přes ikonu  ve sloupci Čtečky.

Seznam datových koncentrátorů je uveden v přehledové tabulce. Význam sloupců tabulky je následující:

 • Prohlížet – obsahuje popis koncentrátoru, včetně konfiguračního řetězce, a seznam čteček, které ovládá.

 • Historie dostupnosti – obsahuje přehled posledních deseti záznamů o změnách, tj. o dostupnosti nebo nedostupnosti koncentrátoru. Pod přehledem je uvedeno menu pro zobrazení změn, které proběhly za zvolený měsíc a rok. Kontrola dostupnosti probíhá pravidelně každou minutu a zaznamenána je každá změna.

 • Čtečky – obsahuje formulář pro přidání nové čtečky ke zvolenému koncentrátoru a seznam čteček vázaných ke zvolenému koncentrátoru. K přidání nové čtečky je třeba znát její typ, HW adresu, která je uvedena na čtečce, fyzický bod, ke kterému bude patřit, a směr jejího použití:

  • vstup – průchod bodem dovnitř;

  • výstup – průchod bodem ven;

  • registrace – nejedná se o průchod, ale identifikaci, kterou se například otevře katedra s počítačem.

  Čtečku je možné z koncentrátoru odebrat jejím označením a stisknutím tlačítka . Před odstraněním existující čtečky nutné se ujistit, že jsou vyčteny všechny průchody z příslušného koncentrátoru. Po odstranění čtečky je nutné příslušný datový koncentrátor inicializovat.

 • Nahrát karty – zobrazuje detailní informace o DK a seznam čteček, které se k němu váží, a umožňuje nahrání karet do datového koncentrátoru. Aktualizace informací v DK se provádí stisknutím tlačítka .

 • Upravit – umožňuje editovat údaje o datovém koncentrátoru. Nevhodný zásah může znamenat omezení funkčnosti koncentrátoru, tj. vyřazení části přístupového systému, kterou DK obsluhuje.