Superuživatelé


Aplikace Superuživatelé slouží k individuálnímu nastavování uživatelů, kteří mají oprávnění průchodu všemi přístupovými body – tzv. superuživatelé. Nový superuživatel se vyhledá podle jména nebo identifikačního čísla přes pole Uživatel. Je-li dohledáno více osob, označí se hledaná osoba a stiskne se tlačítko . Pole Poznámka není povinné.

Pod seznamem aktuálních superuživatelů je uveden seznam osob, které měli přiděleno právo superuživatele přístupového systému univerzity. Právo lze odebrat ve formuláři, který se otevře kliknutím na ikonu ve sloupci Odebrat právo. V něm je uvedeno jméno superuživatele a osoby, která právo přidělila, a termín platnosti práva. Stisknutím tlačítka je právo odebráno.