Obsazení zón


přístupový systém!zóny!obsazení zónpřístupový systém!zóny!dohledání osoby

Aplikace Obsazení zón umožňuje zobrazení aktuálního obsazení zón. Kliknutím na název zóny v hierarchické struktuře přístupových zón se zobrazí seznam osob, které se v zóně právě nacházejí, a čas jejich vstupu. Přes vyhledávací pole je možné podle jména nebo identifikačního čísla dohledat ve zvolené zóně pobyt konkrétní osoby. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem . K seznamu všech uživatelů v zóně se lze vrátit tlačítkem .