Historie průchodů


Aplikace Historie průchodů umožňuje sledovat použití přístupových bodů, průchody jednotlivých uživatelů a použití speciálních karet, vše během určeného časového intervalu. Aplikace je rozdělena do několika záložek, které jsou popsány níže.

Historie použití bodů

Aplikace zobrazuje použití konkrétního bodu všemi uživateli ve zvoleném časovém okamžiku. Ve formuláři se určí den, měsíc a rok, zvolí se přístupový bod a směr průchodu bodem. Pokud má být zobrazeno použití bodu za celý měsíc, v rozbalovacím menu u dne se zvolí – (pomlčka). Podle volby tlačítka nyní lze zobrazit seznam uživatelů, kteří bod použili – tlačítko , nebo pouze jejich počet - tlačítko . Do počtu průchodů se započítávají pouze přístupy uživatele, které mají časový odstup 30 sekund. V seznamu uživatelů je uvedeno:

  • Čas – přesná doba průchodu uživatele přístupovým bodem.

  • Směr – směr průchodu – vstup nebo výstup. Oba směry jsou evidovány pouze v případě, je-li přístupové místo osazeno čtečkou v obou směrech průchodu (dovnitř i ven). Ikona  naznačuje směr průchodu.

  • Uživatel – jméno uživatele nebo označení speciální karty. Kliknutím na jméno se zobrazí osobní stránka uživatele.

  • Identifikace (bližší specifikace uživatele) – pracoviště nebo údaje o studiu (studijní program, obor, forma studia, semestr a ročník).

Historie průchodů osoby

Prostřednictvím aplikace lze sledovat, které přístupové body během dané doby uživatel použil. Ve formuláři se dohledá osoba a určí se den, měsíc a rok průchodu. Kliknutím na tlačítko se zobrazí tabulka se seznamem průchodů. Uveden je přesný čas, směr průchodu a název přístupového bodu. Pro zobrazení přístupů v jiném dni není třeba osobu opětovně dohledávat, stačí provést změnu v nastavení data. Pokud mají být zobrazeny přístupy za celý měsíc, v rozbalovacím menu u dne se vybere – (pomlčka).

Historie použití speciální karty

Aplikace zobrazuje použití speciální karty na přístupových bodech. Ve formuláři se určí, pro který den, měsíc a rok se mají průchody zobrazit a dále konkrétní karta. Kliknutím na tlačítko se zobrazí tabulka se seznamem průchodů. Uveden je přesný čas, směr průchodu a název přístupového bodu.