Nastavení správců zón


Aplikace Nastavení správců zón umožňuje přidělovat práva pro správu zón. Každá zóna má přiděleného jednoho správce. Správce zóny může být definován pouze správcem přístupového systému. Správce zóny může určovat administrátora zóny, který má právo k zobrazení obsazení zóny a ke kontrole zóny.

Aplikace je rozdělena do několika záložek, jejichž zobrazení závisí na přidělených právech.

Správci

přístupový systém!zóny!nastavení správce

Jedna zóna může mít evidovaného pouze jednoho správce. Aplikace Správci zobrazuje seznam zón. Kliknutím na odkaz zvolit správce ve sloupci Správce se zobrazí formulář pro přidání správce, ve kterém se podle jména nebo identifikačního čísla dohledá osoba, případně se vyplní termíny Odkdy Dokdy a tlačítkem se nový správce uloží.

Pokud má být provedena změna správcepřístupový systém!zóny!změna správce, musí se původní správce nejprve odebrat. Správce se odeberepřístupový systém!zóny!odebrání správce tak, že označí přístupová zóna a stiskne se tlačítko umístěné pod tabulkou.

Administrátoři

přístupový systém!zóny!nastavení administrátora

Administrátora zóny může nastavit správce zóny nebo správce přístupového systému. Aplikace Administrátoři zobrazuje seznam zón, pro které je možné administrátora přidělit. Vyplněním formuláře v dolní části stránky a stisknutím tlačítka je administrátor přidělen.

Administrátora lze odebratpřístupový systém!zóny!odebrání administrátora tak, že se označí jeho jméno a stiskne se tlačítko umístěné pod tabulkou.

Kontrola zóny

Aplikace umožňuje definovat osoby, které mohou kontrolovat obsazenost jednotlivých zón, resp. pohyb osob v zónách. Kontrola se provádí přes aplikaci Obsazení zón.

Aplikace Kontrola zóny zobrazuje seznam zón, pro které je možné kontrolora přidělit. Vyplněním formuláře v dolní části stránky a stisknutím tlačítka se přidělí osoba, která získá právo pro kontrolu zvolené zóny.