Správa fyzických bodů


V aplikaci Správa fyzických bodů probíhá zakládání, správa a rušení přístupových bodů celé univerzity. Seznam přístupových bodů je řazen hierarchicky, základem je struktura areálů, budov a jejich místností. Fyzické body se evidují k areálu, budově a (nebo) k místnosti. K jednomu subjektu lze evidovat několik fyzických přístupových bodů. Kliknutím na ikonu  lze zobrazit informace o zvoleném přístupovém bodu. Pomocí ikony  je možné údaje evidované o fyzickém bodu upravit, případně vybraný fyzický bod zrušit. Při zrušení fyzického bodu se automaticky zruší také určení správců a všechny logické body definované na tomto bodu, deaktivují se časové režimy a oprávnění přístupu. Z tohoto důvodu je tedy nutné rušení fyzického bodu důkladně zvážit.

Nový fyzický bod se přidá přes formulář, jehož položky jsou následující:

  • Název bodu – název by měl vystihovat bod, jeho umístění a typ, například Budova A – učebna A24, Budova A – učebna A01 – katedra.

  • Typ bodu – volí se jeden z několika předefinovaných typů bodů.

  • Pracoviště – pracoviště, ke kterému náleží přístupový bod, se dohledá podle části názvu, zkratky nebo číselného kódu.

  • Místnost – místnost, ke které přístupový bod náleží, se volí z menu. Jedná-li se například o vstup do budovy, místnost se nevolí. Pokud místnost ve výběru chybí, je nutné ji doplnit do pasportizace vedené v UIS.

  • Budova – budova, ke které přístupový bod náleží, se volí z menu. Pokud je bod umístěn mimo budovu, například vjezd do areálu, budova se nevolí.

  • Areál – areál, ve kterém je budova s přístupovým bodem umístěna, se volí z menu.

  • Otevřené po dobu – doba, po kterou jsou dveře otevřené po ověření karty (v desetinách sekund).

  • Indikace po – doba, po jaké dojde k indikaci příliš dlouho otevřených dveří (v desetinách sekund).

  • Otevření po – doba, po jaké dojde k otevření dveří po ověření karty (v desetinách sekund).

Ve formuláři musí být zadána alespoň jedna z položek místnost, budova nebo areál.