Přehled HW vybavení


Aplikace Přehled HW vybavení poskytuje přehled datových koncentrátorů (DK) a jejich stavu. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním ps-servis.

Seznam zařízení je uveden v přehledové tabulce. Ke každému koncentrátoru je navíc uveden seznam přidělených čteček karet. Význam sloupců v seznamu je:

  • Stav – podává informaci o přístupnosti jednotlivých DK v datové síti. Pokud DK není dostupný, nelze s ním po datové síti komunikovat.

  • Aktivní – pokud je DK aktivní, je spravován softwarem na řídícím serveru. Stav může nabývat hodnoty aktivní/neaktivní a lze jej změnit kliknutím na zobrazenou ikonu.

  • Název – název DK je tvořen tak, aby z něj správce snadno určil jeho umístění – A/5 je datový koncentrátor umístěný v budově A v pátém patře, DK Q/U01 je datový koncentrátor umístěný v budově Q v učebně 1, DK Q/1 je datový koncentrátor umístěný v budově Q jako první apod. Název čtečky vyjadřuje její konkrétní umístění a funkci – přístupová čtečka katedry – DK Q/U13, výstupní čtečka knihovny v budově D apod.

  • Popis – obsahuje název fyzického bodu, ke kterému čtečka patří.