Nastavení administrativy


přístupový systém!fyzický bod!nastavení administrátora

Aplikace Nastavení administrativy umožňuje správci bodu nastavit administrátory bodů, kterým pro daný bod zpřístupní aplikace pro povolování přístupů, pro prohlížení historie průchodů, kontrolu obsazení zón a pro správu logických bodů. Administrátorům bodu lze vložit libovolný počet, je však nutné si uvědomit, že tyto osoby mohou zpřístupnit průchod daným bodem jakémukoliv uživateli nebo skupině uživatelů evidované v UIS.

Osoba administrátora se vloží přes formulář v němž se podle jména nebo identifikačního čísla dohledá osoba, určí se přístupový bod, který se má administrátorovi přidělit, a vyplní se pole Odkdy (implicitně je nastaveno aktuální datum). Údaj v poli Dokdy je nepovinný. Tlačítkem se údaje potvrdí. Nad formulářem je uveden seznam všech bodů, u kterých jsou uživatelé nastaveni jako správce, uvedena jsou i jména definovaných administrátorů bodů. Seznam je řazen abecedně podle označení přístupového bodu.

Administrátora přístupového je možné odebrat po jeho označení stisknutím tlačítka .