Typy zařízení


Aplikace Typy zařízení slouží ke správě typů zařízení – čteček. Je zde možné přidat nový typ zařízení, avšak pro jeho správnou funkci v přístupovém systému je nutné podniknout další programátorské kroky. Editace založených typů se nedoporučuje z hlediska jejich správné funkčnosti.

Aplikace Typy zařízení slouží ke správě typů typů zařízení – čteček. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním ps-servis.

Seznam typů zařízení je uveden v přehledové tabulce. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Nový typ zařízení je možné založit pomocí formuláře pod seznamem typů zařízení.

Aplikace sice umožňuje zakládat nové typy zařízení, avšak pro jejich správnou funkci v přístupovém systému je nutné podniknout další programátorské kroky. Editace již založených typů se nedoporučuje z hlediska jejich správné funkčnosti.