Správa zón


Aplikace Správa zón umožňuje zakládat nové zóny, definovat přístupové body spadající do dané zóny a zobrazit náhled na obsazení zóny. Po vstupu do aplikace je zobrazena hierarchická struktura přístupových zón a pod ní formulář pro založení nové zóny. Nová zónapřístupový systém!zóny!založení se založí vyplněním jejího názvu, zvolením nadřazené zóny (pokud neexistuje, nechá se položka nevyplněná) a stisknutím tlačítka .

Další operace se zónou umožňují ikony umístěné vedle názvu zóny. Jejich význam je následující:

 Editace údajů o zóně
Aplikace umožňuje změnu názvu zóny a její nadřazenou zónu.
 Seznam fyzických bodů v zóně

Aplikace zobrazuje seznam fyzických bodů, které náleží do zóny. Nový bod lze do zóny přiřadit přes formulář Přidání fyzického bodu k zóně, kde se zvolí název zóny, směr průchodu (vstup, výstup, registrace) a stiskne se tlačítko .

Podrobné informace o bodu se zobrazí kliknutím na jeho název. Přes ikonu  ve sloupci Průchody lze zobrazit historii použití přístupového bodu podle zadaného data a pro vybraný směr v aplikaci Historie použití bodu.

 Obsazení zóny
Ikona umožňuje zobrazit aktuální přítomnost uživatelů v zóně v aplikaci Obsazení zón.