Nastavení správce


přístupový systém!fyzický bod!nastavení správce

Aplikace Nastavení správce umožňuje správcům přístupového systému univerzity nastavovat správce přístupových bodů. Každý přístupový bod musí mít jednoho svého správce.

Správce přístupového bodu se přiděluje přes formulář na konci aplikace, ve kterém se podle jména nebo identifikačního čísla dohledá osoba, zvolí se přístupový bod (seznam v menu obsahuje pouze ty body, které ještě nemají definovaného správce) a vloží datum Odkdy (implicitně je nastaveno aktuální datum). Tlačítkem je uvedené osobě přiděleno právo pro správu přístupového bodu. Nad formulářem je uveden seznam bodů a jejich správců. Seznam je řazen abecedně podle označení přístupového bodu.

Pokud se správce má změnit, je nutné původního správce přístupového bodu odebrat a následně přidat nového. Označený správce bodu se odebere stisknutím tlačítka .