Převod do banky


Aplikace Převod do banky umožňuje převzetí stipendií k výplatě, generování souboru s platebními příkazy pro banku a označení stipendií za vyplacené. Dále umožňuje zobrazit nebo tisknout kontrolní sestavy převzatých stipendií, zablokovat na určitou dobu předávání stipendií z fakult na ekonomické oddělení, případně vrátit zadaná stipendia zpět do stavu zpracovává studijní. Je nutné zdůraznit, že aplikace pracuje pouze se stipendii ve stavu připraveno k vyplacenípřevzato na EO. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stip-univ-p nebo stips-pracoviste.

Jednotlivé akce se spouštějí tlačítky umístěnými na stránce. Nejdříve se stipendia z fakult převezmou na ekonomické oddělení (převedou se ze stavu připraveno k vyplacení do stavu převzato na EO. Zadá se tedy datum splatnosti (přednastaveno je aktuální datum) a stiskne se tlačítko , které slouží i k tisku zúžené sestavy BEST.

Jakmile jsou stipendia převzata na ekonomické oddělení (jsou ve stavu převzato na EO), lze stisknutím tlačítka vygenerovat soubor s platebními příkazy (BEST), který se vkládá do banky jako příkaz k výplatě stipendií. Před generováním je nutné vyplnit pole Datum splatnosti, které musí být aktuální (nastavuje se automaticky při prvním vstupu do aplikace) nebo libovolné následující po aktuálním dni. Informace o celkové výši stipendií čekajících ve stavu převzato na EO je uvedena v aplikaci.

Po vlastním vyplacení stipendií je nutné vyplacená stipendia převést do stavu vyplaceno. To se provede stisknutím tlačítka . Znamená to, že EO předalo příkaz k vyplacení stipendií do banky, a s těmito stipendii se nebude dále pracovat. Tato operace je nevratná a neexistuje způsob, jakým by bylo možné na uživatelské úrovni informačního systému stipendium vrátit do některého z předcházejících stavů.

Zablokování převodu stipendií

Aplikace umožňuje zablokovat práci studijních referentek ve smyslu znemožnění připravovat další stipendia k vyplacení (převádět je do stavu připraveno k vyplacení). Pokud by studijní referentky mohly v době kontroly sestav dále připravovat další stipendia k vyplacení, rozrůstala by se sestava generovaná stisknutím tlačítka neustále o další položky. Blokování neomezuje zadávání nových stipendií studijními referentkami ani tisk jejich sestav. Na stav zablokování převodu stipendií do stavu připraveno k vyplacení upozorňuje červený nápis v úvodní části aplikace, stejným způsobem jsou informovány referentky v aplikaci Příprava stipendií k vyplacení. Zablokování a odblokování převodu stipendií si ekonomické oddělení řídí samo podle vlastních potřeb přepínacím tlačítkem .

Kontrolní sestava stipendí

Přes odkaz Generování kontrolní sestavy, umístěný v úvodním textu, lze zobrazit a vytisknout kontrolní sestavu převzatých stipendií. V zobrazeném formuláři se zvolí kritéria výběru a stiskne se tlačítko Zobrazit. V sestavě jsou pak uvedeny údaje o studentovi a vypláceném stipendiu. Označená stipendia lze v tuto chvíli ještě vrátit studijnímu oddělení k úpravě tlačítkem .

Generování kontrolních sestav se nevztahuje na ubytovací stipendia.

Pro případný tisk sestavy je určeno tlačítko .