Přerušení příjmu žádostí o ubytovací stipendium


Aplikaci Přerušení příjmu žádostí o ubytovací stipendium umožňuje evidovat přerušení příjmu žádostí o ubytovací stipendium. V tomto období pak studenti nemohou podávat žádosti o ubytovací stipendium. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip_ubyt_e.

V úvodu aplikace je zobrazena informace o tom, zda je sběr žádostí o ubytovací stipendium aktuálně přerušen nebo probíhá. Níže je zobrazen formulář pro zaevidování nového intervalu přerušení, do kterého se udává interval přerušení, důvod přerušení a osoba, která o přerušení rozhodla (předvyplněné je jméno přihlášeného uživatele). Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Datum v poli Přerušeno do je termínem opětovného spuštění podávání žádostí. Například pro interval přerušení 10. 12. 2005 – 1. 1. 2006 je aplikace opětovně spuštěna 1. 1. 2006 00:00.

Seznam evidovaných přerušení podávání žádostí o ubytovací stipendium je zobrazen v přehledové tabulce. U každého přerušení je uveden jeho začátek a konce (datum opětovného spuštění podávání žádostí), důvod, pro který byl sběr žádostí přerušen a jméno osoby, která o přerušení příjmu rozhodla. Plánované (budoucí) přerušení lze editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit nebo odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Historická a aktuálně probíhající přerušení není možné odebrat ani editovat. Aktuálně probíhající přerušení je v seznamu zvýrazněno.