Sestavy stipendií podle období


Aplikace Sestavy stipendií podle období umožňuje tisk sestav stipendií vztahujících se k jednotlivým obdobím. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stips-pracoviste nebo stips-pracoviste-r.

Aplikace se používá především ke kontrole správnosti zadaných stipendií a tisku jednotlivých sestav a protokolu o předání stipendií. Tento typ sestav umožňuje oddělit od sebe především studenty bakalářských, magisterských a navazujících studií od studentů doktorských studií (společnou sestavu umožňuje vygenerovat aplikace Sestavy stipendií pro fakultu).

Po vstupu do aplikace se zvolí pracoviště a období, pro něž se má sestava stipendií zobrazit. Následně se z nabídky Stav stipendia vybere množina stipendií, se kterými bude v sestavách pracovat, a potvrdí se stisknutím tlačítka .

V další části formuláře se vybere měsíc, rok, typ sestavy (předkontace pro finanční účtárnu, převod do banky, výplata stipendií na pokladnu, protokol o předání rozhodnutí o stipendiu) a místo, kde se budou stipendia vyplácet (banka, pokladna). Dalšími kritérii k omezení sestavy jsou typ stipendia (např. prospěchové, sociální, ubytovací, DPS řádné – stipendium studentů doktorských programů), zdroj, ze kterého proběhne platba, a studijní program a obor. Je to z důvodu kontroly platebních příkazů pro jednotlivé typy stipendií. Zde pozor na nevhodnou volbu kombinace kritérií, aby výsledná sestava nebyla neúplná.

Vybranému období je také uzpůsobena nabídka měsíce a roku pro zobrazení sestavy. Sestavy podle období se generují po jednotlivých měsících, na rozdíl od ubytovacích stipendií. Ta jsou vyplácena čtvrtletně a pro tisk jejich sestav je určena aplikace Rozhodnutí o ubytovacích stipendiích.

U sestavy zahraničních stipendií je druhá část formuláře odlišná. Nezadává se typ stipendia, zdroj ani program studia, ale pouze datumy počátku a konce období, za které má být sestava stipendií zobrazena.

Požadovanou sestavu lze zobrazit tlačítkem nebo vytisknout tlačítkem ..

V jednom měsíci a roce mohou být stipendia více stavů, například zpracovává studijní a připraveno k vyplacení.