Jmenování školitelem


Aplikace Jmenování školitelem zobrazuje pro jednotlivá studijní období fakulty seznam školitelů a školitelů specialistů a umožňuje tisk jmenovacích dopisů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stup-e.

Seznam školitelů je sestaven na základě údajů evidovaných u témat disertačních prací prací, které si studenti zvolili. V abecedním uspořádání seznamu jsou nejprve uvedeni školitelé, následně školitelé specialisti. V seznamu lze vybrat školitele, kterým se má dopis hromadně vytisknout, před tiskem je nutné vyplnit datum, od kdy je školitel jmenován, případně i jednací číslo dopisu. Tlačítkem je možné hromadně označit všechny zobrazené školitele.

Pro jednotlivé školitele je možné kliknutím na ikonu zobrazit seznam studentů, jichž je vedoucím závěrečné práce, včetně garantujícího ústavu a názvu tématu práce. I zde je možné vytisknout dopis o jmenování, který mimo jiné obsahuje termín platnosti jmenování od, seznam zvolených studentů a může být doplněn o číslo jednací.