Tisk evidenčních listů


evidenční listytisk!evidenčních listů

Aplikace Tisk evidenčních listů je určena pro hromadný tisk evidenčních listů studentů. Evidenční list je dokument, který se tiskne pro studenty vyřazené ze studia. Evidenční list obsahuje informace o studentovi a průběhu jeho studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Evidenční list lze konkrétímu studentovi vytisknout ze Studijní evidence v aplikaci Tisk dokumentů.
Tisk evidenčních listů je uzpůsoben pro papír formátu A3 oboustraně (pořadí listů v PDF souboru je 4-1-2-3. Pro bezproblémový tisk se doporučuje v jedné dávce tisknout nejvýše 80 evidenčních listů.

Dokumenty podléhají elektronické archivaci, což znamená, že každý vytištěný list je uložen a zachován v původní podobě. Opakovaný tisk probíhá z archivu. Pokud byla provedena oprava dat a je požadevek dokument vytisknout s opravami, je nutné ho nejprve vymazat z archivu. Tisk evidenčních listů může probíhat hromadně nebo individuálně.

Skupina studentů, pro které se mají evidenční listy tisknout, se zvolí pomocí formuláře v úvodu aplikace. Studenty je možné omezit podle programu, oboru, formy a stavu studia (úspěšně nebo neúspěšně ukončení studenti). Součástí výběrového formuláře je i volba akce:

  • tisk evidenčních listů – potvrzením volby se provede hromadný tisk;

  • výběr studentů pro tisk – umožňuje podrobnější výběr studentů ze zvolené skupiny. Studenty lze označovat a odznačovat individuálně nebo pomocí tlačítek umístěných pod seznamem studentů:

    • – tlačítkem se označí všichni zobrazení studenti;

    • – tlačítkem se zruší označení všech zobrazených studentů;

    • – tlačítkem se označí všichni zobrazení studenti, jejichž evidenční list je elektronicky archivován – byl vytištěn již dříve;

    • – tlačítkem se označí všichni zobrazení studenti, jejichž evidenční list ještě nebyl archivován – nebyl doposud vytištěn.

Tisk evidenčních listů pro označené studenty se potvrdí tlačítkem . Studenti, pro něž tisk proběhl, mají ve sloupci Archiv uvedenu ikonu , pokud se ikona ihned nezměnila, klikne se na odkaz Aktualizovat obsah stránky uvedený nad seznamem studentů.

Evidenční list lze pro studenta vytisknout nejpozději 800 dnů po ukončení jeho studia.