Přehled dostupných sestav


Aplikace Přehled dostupných sestav umožňuje personalizovat podobu formuláře v aplikaci Seznamy studentů a také nabídku dostupných sestav. Každý uživatel aplikace si tak může skrýt méně používané filtry a sestavy, které jsou všechny zapnuté. Doporučujeme této nabídky využít pro zpřehlednění a zrychlení aplikace (některé filtry se plní dynamicky podle zvoleného období). Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Sestavy

V záložce je zobrazen seznam sestav, které se nabízejí ve filtru Typ sestavy v aplikaci Seznamy studentů. Sestavy, které uživatel nechce v nabídce zobrazovat, se označí v seznamu zatržením políčka ve sloupci Skrýt a nastavení se uloží stisknutím tlačítka . Pro opětovné zařazení sestavy do nabídky je třeba příslušné políčko odškrtnou a změny uložit.

Aplikace současně nabízí i prohlížení sloupců sestav. Kliknutím na název sestavy se zobrazí seznam sloupců, které obsahuje. Opětovným kliknutím se seznam sloupců skryje.

Pomocí tlačítek nad seznamem sestav je možné označit/odznačit všechny sestavy v seznamu.

Filtry

V zálozce je zobrazen seznam filtrů nabízených ve formuláři v aplikaci Seznamy studentů. Filtry, které uživatel nechce ve formuláři zobrazovat, se označí v seznamu zatržením políčka ve sloupci Skrýt a nastavení se uloží stisknutím tlačítka . Skryté filtry se zobrazí jejich odznačením a uložením nastavení.