Vysvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání


Aplikace Vysvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání umožňuje evidenci výsledků za předměty státní zkoušky, obhajobu práce a celkového výsledku studia pro studenty studijních programů celoživotního vzdělávání a v případě kompletního vyplnění výsledků i tisk vysvědčení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e přes aplikaci Vysvědčení pro CŽV.

V úvodu aplikace je zobrazeno automaticky vygenerované číslo diplomu, ćíslo protokolu (část se generuje automaticky a část vkládá studijní oddělení při kompletaci výsledků), jméno studenta s identifikací jeho studia a také název a kód studijního programu.

Formulář pro zadání výsledků státních zkoušek obsahuje:

  • název oboru na střední škole - použije se v textu vysvědčení;

  • zkušební vyučovací výstup - název odborného předmětu, který student absolvoval, jeho výsledek, datum a termín absolvování;

  • předměty státní zkoušky dle výběru v přihlášce ke státní zkoušce. U každého předmětu se zadává výsledek, datum získání a termín, na kterém byl výsledek získán (zobrazují se termíny, na které student podal přihlášku);

  • název závěrečné práce ze zadání a pole pro hodnocení obhajoby závěrečné práce a datum jejího obhájení;

  • pole pro zadání celkového výsledku státní zkoušky a data splnění státní zkoušky.

Zadáním hodnocení obhajoby závěrečné práce přechází závěrečná práce studenta do stavu historická. Tím je uzavřena jakákoliv možnost manipulace se závěrečnou prací. Před zadáním hodnocení z obhajoby závěrečné práce tedy musí být závěrečná práce v systému vložena a řádně odevzdána.

Vyplněné výsledky státních zkoušek je nutné uložit tlačítkem . Výslekdy lze průběžně ukládat a podle potřeby se k jejich editaci vracet, za kompletní jsou považovány v okamžiku splnění všech částí státních zkoušek. Jsou-li výsledky kompletní, zobrazí se tlačítko , které umožňuje individuální tisk vysvědčení studenta. Z praktického hlediska se však ve většině případů využívá hromadného tisku v aplikaci Vysvědčení pro CŽV.

Kromě vysvědčení je možné studentům rovněž vytisknout i osvědčení o absolvování CŽV studia. Hromadný tisk je umožněn v aplikaci Tisk výstupních dokumentů, individuálně lze tisknout přes Studijní evidenci - ikona Tisk dokumentů.

Vysvědčení i osvědčení se digitálně archivují. Opakovaný tisk se provádí z digitálního archivu. Pokud je první výtisk chybný a je třeba provést opravu, je nutné před dalším tiskem dokument z archivu odstranit (obvykle provádí systémový integrátor).
Po vložení celkového výsledku studia je možné studenty vyřadit v aplikaci Hromadné vyřazování studentů;