Rozhodnutí o ubytovacích stipendiích


Aplikace Rozhodnutí o ubytovacích stipendiích slouží k hromadnému nebo individuálnímu tisku rozhodnutí o nároku na ubytovací stipendium a tisku sestav. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip_ubyt_p.

Hromadný tisk sestav

Záložka Hromadný tisk sestav umožňuje zobrazení a tisk sestav ubytovacích stipendií pro vybraný kvartál a také hromadný tisk rozhodnutí o ubytovacích stipendiích.

Po vstupu do aplikace je zapotřebí zvolit pracoviště a období, se kterým se má dále pracovat. Jakmile je zvoleno, zobrazí se nabídka pro výběr kvartálu, pro který se mají sestavy a rozhodnutí tisknout. V nabídce jsou zobrazeny pouze vyhodnocené kvartály. U každého kvartálu je v závorce uveden počet uvažovaných žádostí. Zvolený kvartál se potvrdí tlačítkem . V zobrazeném formuláři se zvolí omezující kritéria sestavy - studijní program, obor a forma, stav žádosti (vyhověno, nevyhověno) a také typ sestavy:

  • rozhodnutí - vytiskne dopisy s rozhodnutím o ubytovacím stipendiu pro každého studenta;
  • seznam nároků na ubyt. stip. - seznam žadatelů zveřejňovaný na vývěskách, kde je uvedeno jméno a příjmení studenta, jeho datum narození a jednotlivé měsíce kvartálu s vyjádřením nároku na ubytovací stipendium;
  • předkontace pro finanční účtárnu - sestava s celkovou výší vyplácených stipendií s označením nákladového střediska, zdroje apod.;
  • převod do banky - sestava pro kontrolu bankovního převodu se jménem studenta a jeho bankovním spojením, vyplácenou částkou a nákladovým střediskem;
  • seznam na úřední desku - seznam žadatelů a jednotlivé měsíce s částkou ubytovacího stipendia.

Požadovaná sestava dle zvolených kritérií se vytiskne po stisknutí tlačítka . Dále je možné požadovanou sestavu zobrazit na obrazovce tlačítkem nebo exportovat do MS Excel tlačítkem .

Individuální tisk rozhodnutí

Záložka Individuální tisk rozhodnutí umožňuje tisk rozhodnutí o ubytovacích stipendiích pro konkrétního studenta.

Požadovaný student se vyhledá zadáním jména nebo jeho části do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka . V případě více nalezených osob se požadovaná osoba zvolí ze zobrazeného seznamu.

Jakmile je zvolen konkrétní student, zobrazí se přehled jednotlivých univerzitních období, ve kterých je žádost o ubytovací stipendium podána. Pomocí odkazu v nápovědném textu nad tabulkou lze zobrazit jen aktuální nebo i historická období. Ve sloupci Stav je uveden stav žádosti pro toto období (aktivní, deaktivovaná, historická). Sloupec Bankovní spojení obsahuje číslo bankovního účtu, na který si student přeje stipendium vyplatit. Sloupec Datum podání obsahuje datum podání žádosti v daném období. Sloupec Tisk rozhodnutí je rozdělen na jednotlivé kvartály, ve kterých je pomocí ikon vyjádřen stav žádosti v příslušném kvartálu:

  • – vyhodnocená žádost, kliknutím na tuto ikonu lze vytisknout rozhodnutí o ubytovacím stipendiu;

  • – žádost, která ještě nebyla vyhodnocena;

  • – žádost, kterou student pro daný kvartál deaktivoval.