Vysvědčení pro CŽV


Aplikace Vysvědčení pro CŽV zpřístupňuje vkládání výsledků předmětů státních zkoušek studentům celoživotního vzdělávání a tisk vysvědčení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Výsledky státních zkoušek lze vkládat všem studentům celoživotního vzdělávání ve studijním období, ve kterém mají podanou přihlášku ke státní zkoušce a zapsaný speciální předmět (Státní závěrečná zkouška, Státní bakalářská zkouška apod.). Bez podané přihlášky nelze výsledky státních zkoušek vyplnit, protože z přihlášky jsou přebírány předměty státní zkoušky, jejichž známky se zde vyplňují.

Po vstupu do aplikace se provede výběr studijního období, ve kterém studenti skládali státní zkoušku. Následuje volba souboru studentů – všichni (zahrnuje i již vyřazené studenty) nebo aktivní (zahrnuje pouze dosud nevyřazené studenty). Volba se potvrdí tlačítkem . Další podmínkou výběru studentů je zapsaný předmět speciálního typu závěrečná zkouška a podaná přihláška ke státní zkoušce.

V následně otevřené stránce je možné:

  • Nastavit datum – implicitně je nastaveno aktuální datum, ve formuláři se zvolí požadovaný den, měsíc a rok. Nastavené datum se předvyplní ke všem předmětům státní zkoušky (nemusí se u každého předmětu nastavovat ručně).

  • Vyhledat studenta k individuálnímu zadání výsledků – z nabídky se zvolí typ studia, zadá se jméno studenta a potvrdí se tlačítkem . Vyhoví-li zadanému jménu více studentů, zvolí se požadovaný student ze zobrazené nabídky a stisknutím tlačítka Zadávání výsledků se přejde do aplikace pro zadávání výsledků státních zkoušek.

  • Vybrat skupinu studentů – skupinu lze zvolit podle programu a oboru. Výběrová menu jsou na sobě závislá, hierarchicky se předvybírají pouze odpovídající možnosti obsahující studenty, proto nelze nastavit kombinaci, která neobsahuje žádné studenty. Dále se volí akce, která se bude se studenty provádět:

    • výběr studentů pro tisk – dle zadaných omezení je zobrazen seznam studentů se zadanými výsledky státních zkoušek. Studenty je možné v seznamu označit individuálně nebo hromadně tlačítky pod seznamem a následně stisknutím tlačítka provést tisk vysvědčení;

    • výběr studentů pro zadávání – zobrazí se roletkové menu se jmény studentů, kteří vyhověli zadaným kritériím. Student se zvolí z nabídky a stisknutím tlačítka se přejde do aplikace pro zadávání výsledků státních zkoušek. Po uložení výsledků se použije odkaz Zpět na vybrané studenty podle kritérií umístěný v dolní části stránky, prostřednictvím kterého se přejde zpět k seznamu studentů, kde lze vybrat dalšího studenta v pořadí. Takto lze zadat výsledky všem studentům v seznamu. Jméno naposledy zvoleného studenta je pro snadnější orientaci v menu označeno;

    • tisk vysvědčení – touto volbou se hromadně vytisknou vysvědčení všem studentům, kteří odpovídají kritériím ve formuláři a kterým byly vloženy výsledky státních zkoušek.