Evidence habilitačních oborů


V aplikaci Evidence habilitačních oborů se evidují habilitační obory a řízení ke jmenování profesorem. Evidované habilitační obory a řízení ke jmenování profesorem jsou zobrazovány v aplikaci Přehled habilitačních oborů, která je dostupná z aplikace Prohlídka studijních programů v Portálu veřejných informací. Evidence je přístupná uživatelům s oprávněním habilitace-e.

Nový habilitační obor či řízení ke jmenování profesorem se přidá vyplněním formuláře v úvodu aplikace, kde se vyplní název habilitačního oboru nebo řízení a jeho zkratka. Zkratka je složena ze zkratky typu řízení a zkratky názvu. Zkratka pro habilitace tedy bude začínat písmenem H, pro řízení ke jmenování profesorem písmenem P. Za zkratkou typu následuje pomlčka a za ní libovolný řetězec odpovídající zkratce oboru. Například habilitační obor Systémové inženýrství bude mít zkratku H-SI. Pole OdkdyDokdy slouží pro zadání rozsahu odbobí, ve kterém lze řízení vykonávat (rozsah akreditace). Typ oboru se pak volí z nabídky Typ. Nový záznam dle zadaných údajů se přidá po stisknutí tlačítka .

Seznam všech evidovaných oborů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého je uveden jeho název a zkratka, případně rozsah období akreditace (je-li evidován). Ve sloupci Typ oboru je pomocí ikon rozlišen typ oboru. Po kliknutí na ikonu lze vybraný záznam editovat. Obory, jejichž období ještě nevstoupilo v platnost (datum Odkdy je v budoucnosti) lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Probíhající a historické záznamy odebrat nelze.