Hromadná výplata ubytovacích stipendií


Aplikace Hromadná výplata ubytovacích stipendií umožňuje hromadnou výplatu ubytovacích stipendií. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-univ-p.

Přes odkaz Přehled nároků, který je umístěný v nápovědném textu, lze zobrazit přehled nároku studentů na ubytovací stipendia za již uplynulé kvartály nebo za kvartál právě probíhající. Je-li zvolen aktuální kvartál, ve kterém ještě neproběhlo vyhodnocení, a nebyl vygenerován náhled vyhodnocení ubytovacích stipendií, dojde k jeho generování (operace probíhá řádově v minutách).

Vyhodnocení nároků studentů na ubytovací stipendia za uplynulý kvartál provádí vývojový tým UIS na požádání. Jakmile je vyhodnocení provedeno, zobrazuje se v aplikaci přehled pracovišť s počtem studentů s nárokem na ubytovací stipendium a počet studentoměsíců k výplatě. Samostatně jsou uvedeni zahraniční studenti. Tyto údaje jsou podkladem pro stanovení výše ubytovacího stipendia.

Aplikace kontroluje, zda se mezi žádostmi nenachází studenti s neaktivním bankovním účtem. Pokud ano, je zobrazeno upozornění a ikona , která slouží pro zobrazení seznamu studentů s neaktivním účtem v žádosti. U těchto studentů by mělo dojít k nápravě bankovního spojení (zadáním nového účtu nebo prodloužením platnosti a změně účtu v žádosti o ubytovací stipendium). Pokud nebudou účty upraveny, dojde stiskem tlačítka Hromadně vyplatit k vyplacení i na neaktivní účty.

Tlačítko umožňuje tisk protokolu pro výpočet ubytovacího stipendia. Tisk protokolu je možný pouze před vlastím vyplacením stipendií. Po provedení výplaty již protokol tisknout nelze.

Jakmile je na základě vypočtených nároků stanovena výše stipendia připadající na jeden studentoměsíc, zadá se tato částka do pole Částka/studentoměsíc a potvrdí se stisknutím tlačítka . Pozor! Hromadné vyplacení stipendií je nevratná operace, proto je nutné vkládanou částku pečlivě zkontrolovat. Provedením hromadné výplaty dojde k zadání stipendií do UIS s okamžitým nastavením stavu 2 - připraveno k vyplacení (viz aplikace Evidence stipendií).

Hromadně vyplatit ubytovací stipendia je možné vždy do jednoho měsíce po vyhodnocení nároku. Datum posledního vyhodnocení je uvedeno v úvodu aplikace.