Žádosti na studijní oddělení


žádosti na studijníE-žádosti!zpracování

Aplikace Žádosti na studijní oddělení umožňuje řešit elektronické žádosti studentů, které studenti podali na studijní oddělení přes aplikaci Elektronické žádosti na studijní oddělení, která je umístěná v Portálu studenta. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo kombinaci práv stud-pstud-zadosti. Aplikace je rozdělena do několika částí popsaných níže.

Nepřiřazené žádosti

Záložka Nepřiřazené žádosti obsahuje všechny žádosti podané studenty, které čekají na převzetí a následné řešení. U každé žádosti jsou uvedeny základní informace jako věc, jméno studenta, který žádost podal a identifikace jeho studia a také datum podání žádosti. Podrobnější informace je možné zjistit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Podrobnosti. Kliknutím na ikonu ve sloupci Jen převzít lze žádost převzít k řešení. Po převzetí je žádost k dohledání v záložce Řešené žádosti. Kliknutím na ikonu ve sloupci Převzít a řešit je žádost převzata k řešení a v otevřeném formuláři je možné ihned vložit vyjádření k jejímu obsahu. Seznam žádostí je možné omezit podle studijního programu.

O nové žádosti k řešení jsou uživatele informováni prostřednictvím e-mailové zprávy. Seznam osob, které mají být o nové žádosti informovány, je možné nastavit v atributech pracoviště v aplikaci Evidence pracovišť.

Řešené žádosti

Záložka Řešené žádosti obsahuje seznam žádostí, které uživatel převzal k řešení a je tudíž jejich řešitelem. V záložce jsou zobrazeny i uživatelem řešené žádosti, u kterých požádal o převzetí žádosti jinou osobu.

U každé žádosti jsou uvedeny základní informace jako věc, jméno studenta, který žádost podal a identifikace jeho studia a také datum podání žádosti. Ve sloupci Vyjadřují se je uvedeno jméno osoby, která byla přizvána k řešení žádosti a požádána o vyjádření.

Ve sloupci Komentáře jsou uvedeny informace o komentářích vztahujících se k žádosti. Sloupec Celkem obsahuje počet komentářů k žádosti. Ve sloupci Nové je uveden nových komentářů, který řešitel dosud nečetl. Komentáře je možné prohlížet a vkládat po kliknutí na ikonu  ve sloupci Zobrazit. Nový komentář se vloží do textového pole a potvrdí stisknutím tlačítka . Historie komentářů je uvedena v přehledové tabulce nad formulářem pro přidání nového komentáře. Poslední přidaný komentář lze upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Opravit.

Ikona ve sloupci Předat jiné osobě umožňuje řešenou žádost postoupit k řešení jiné osobě. Po kliknutí na ikonu se zobrazí nabídka se seznamem osob, které mají oprávnění na pracovišti vyřizovat žádosti. Zvolená osoba se potvrdí stisknutím tlačítka . Daná osoba je o předání žádosti informována e-mailem. Předaná žádost se zařadí do tabulky mezi žádosti s požadavkem o jejich převzetí jinou osobou. V ní je možné požadavek zrušit kliknutím na ikonu  ve sloupci Zrušit požadavek o převzetí.

Ikona ve sloupci Schválit slouží pro rychlé schválení žádosti. Kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti o žádosti a pole pro vložení závěru k žádosti. Pokud má být žádost chválena, ale je nutné ji ještě dále zpracovávat, ponechá se pole Schválením označit žádost jako vyřízenou neoznačené a stiskne se tlačítko – žádost bude zařazena do záložky Schválené žádosti k vyřízení, kde je možné ji dále zpracovávat. Ikona ve sloupci Zamítnout pak umožňuje zamítnutí žádosti. Kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti o žádosti a pole pro vložení závěru k žádosti. Po vyplnění závěru stiskne tlačítko .

Pod ikonou ve sloupci Spravovat je umístěn formulář pro vložení závěru k žádosti a rozhodnutí, dále ikona pro vložení komentáře a pole pro vložení dalších osob, které se mohou k žádosti vyjádřit. Osoby, které se mají k žádosti vyjádřit, lze přidat přes dohledávací pole. Před dohledáním je možné určit skupinu uživatelů, ve které se má vyhledávat. Po dohledání se označí zvolený uživatel, zvolí se priorita, s jakou je nutné žádost vyřídit, a klikne se na . Osoba je o požadavku informována e-mailem. Uživatelé s požadavkem o vyjádření k žádosti, se řadí v tabulce Uživatelé požádaní o vyjádření k žádosti. Dokud požádaný uživatel nezadal své vyjádření, lze mu měnit prioritu, s jakou rychlostí má své vyjádření vyplnit, nebo ho ze seznamu uživatelů odstranit.

Uživatelé, kteří byli požádáni o vyjádření se k žádosti tuto žádost dohledají v aplikaci Vyjádření ke studijní žádosti, která je umístěna v Osobní administrativě v části eAgenda.

Schválené žádosti k vyřízení

Záložka Schválené žádosti k vyřízení obsahuje seznam se schválenými žádostmi, které čekají na vyřízení. Je možné zobrazit si jejich komentáře, podrobnosti nebo je převzít k vyřízení kliknutím na ikonu . Převzatou žádost lze kliknutím na ikonu označit za vyřízenou a zařadit ji tak do historie.

Historické a řešené žádosti na studijním

V záložce Historické a řešené žádosti na studijním lze zobrazit seznam žádostí podle jména řešitele, studenta, který žádost podal, stavu žádosti a období, ve kterém byla žádost podána. Položky formuláře lze volit jednotlivě nebo je různě kombinovat.