Závěrečné práce


Aplikace Závěrečné práce umožňuje vyhledávání bakalářských, diplomových, disertačních a jiných závěrečných prací studentů Mendelovy univerzity v Brně. Práce, které jsou zveřejněny, je možné:

  • vyhledat podle názvu, jména autora a klíčových slov s možným omezením stavu práce, typu práce, pracoviště, období a jazyk – vyhledávání probíhá mezi pracemi, u nichž je vloženo minimálně zadání práce;

  • zobrazit přehled závěrečných prací podle:

    • pracoviště – z menu se vybere pracoviště, jehož seznam závěrečných prací se má zobrazit. Výběr lze omezit podle typu závěrečné práce, jejího stavu a období, kdy byla práce odevzdána. Kliknutím na se zobrazí seznam prací;

    • jména vedoucího práce – do vyhledávacího pole se vepíše jméno nebo část jména osoby a současně se může zvolit omezení pro vyhledávání podle typu práce a období, kdy byla práce odevzdána. Po kliknutí na se vypíší jména osob, které odpovídají zadanému řetězci ve vyhledávacím poli. Označením osoby a kliknutím na se zobrazí seznam prací, které tato osoba aktuálně vede nebo vedla. Vyhledávání probíhá pouze mezi osobami, které vedou závěrečné práce;

    • jména oponenta práce – vyhledávání podle oponenta práce probíhá stejně jako v předchozím případě u vedoucího práce. Lze vyhledat práce pouze podle oponentů, kteří jsou evidovaní v UIS jako zaměstnanci, studenti nebo externí osoby;

    • studijního programu – ve formuláři se vybere studijní program, obor a forma, případně se výběr omezí podle studijního období, a kliknutím na se zobrazí seznam prací vyhovující kombinaci zvolené ve formuláři.

Dohledaný seznam prací je implicitně seřazen sestupně podle sloupce Rok, pak podle jména autora a názvu práce. Uživatel může řazení upravit kliknutím na záhlaví sloupců. V seznamu vyhledaných prací je vždy uvedena ikona , přes kterou je možné získat další informace o závěrečné práci včetně souborů se zadáním práce, s vlastní prací, s přílohami a s posudky vedoucího práce a oponenta. Soubory však mohou mít evidovaný odklad zveřejnění a do jeho uplynutí zůstávají skryté.

Datum uvedené v seznamu dohledaných prací je stejné datum jako datum odevzdání závěrečné práce.