Zakládání diskusních skupin


diskuzní skupinyDiskuze!skupiny

Aplikace Zakládání diskusních skupin slouží k evidenci skupin nabízených v aplikaci Diskuzní fóra. Skupiny jsou určeny pro definovaný okruh uživatelů a dělí se na oficiální, neoficiální, předmětové a diskuze pro elektronické osnovy předmětů. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním diskuze-a nebo diskuze-c.

Nová skupina se založí přes formulář v dolní části aplikace:

  • Název – název diskuze je povinný údaj. Je možné vložit i anglický název.

  • Obrázek – není povinný, je nutné ho předem připravit. Jako součást názvu se uživatelům zobrazuje v aplikaci Diskuzní fóra. Pro diskuzi pracoviště se vkládá logo pracoviště. Všechny nabízené obrázky jsou uloženy ve vývojářské aplikaci Správa obrázků v kategorii Diskuze.

  • Oficiální – umožňuje odlišit tematicky zaměřená diskuzní fóra od fór určených pro pracoviště univerzity. Uživatelům jsou nabízeny nejprve oficiální diskuzní skupiny, pak neoficiální skupiny.

Pořadí skupin je možné ovlivnit klikáním na ikony . Pro založenou skupinu se musejí definovat uživatelé, kteří budou moci sledovat a vkládat příspěvky. Pod ikonou je umístěn formulář pro hromadné i individuální přidávání uživatelů. K hromadnému přidávání uživatelů se využívají kvalifikátory nebo parafikátory. Individuální přidávání probíhá přes vyhledávací pole.

Dostupnost jednotlivých skupin lze ovlivnit kliknutím na ikonu , resp. ve sloupci Otevřít/Zavřít. Zda je skupina otevřená, indikuje ikona ve sloupci Otevřená. Vybranou skupinu lze smazat.