Evidence organizací


stravování!evidence organizací

Aplikace Evidence organizací slouží k evidenci stravovacích organizací. Ty tvoří tvoří ve stravovacím systému hierarchii podobnou například hierarchii pracovišť na univerzitě.

K organizacím jsou následně zřizována střediska a k těm přiřazováni uživatelé. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním menzy-a. Toto rozdělení je použito proto, že do systému kredit se odesílají již rozdělení strávníci. Tj. každý strávník má přidělenu organizaci, středisko a dotační kategorii.

Některé organizace jsou evidovány pouze kvůli kompatibilitě s číselníky stravovacího systému a v UIS se nepoužívají.

Novou organizaci je možné založit pomocí formuláře v úvodu stránky. Kód nové organizace musí být zadáván v souladu s číselníky stravovacího systému, zajišťující stravování. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných organizací je zobrazen v přehledové tabulce. Aby bylo možné přiřazovat uživatele k organizaci musí mít tato zadáno alespoň jedno středisko. Ta je možné k organizaci založit přes aplikaci Střediska organizace, která je dostupná po kliknutí na ikonu ve sloupci Střediska. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Záznamy lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .