Seznamy strávníků s ručně nastavenou dotační kategorií


stravování!ruční kategorie

Aplikace Seznamy strávníků s ručně nastavenou dotační kategorií umožňuje prohlížet seznam strávníků, kteří mají ručně nastavenou dotační kategorii stravování (skupina strávníků). Aplikace je dostupná uživatelům s právem stravnici-e.

Uživatelé s ručně nastavenou dotační kategorií jsou vyjmuti z automatického přepočítávání strávníka podle aktuálního statusu uživatele v systému. Je proto nutné seznam ručních nastavení pravidelně kontrolovat a uživatelům, jimž nárok na ručně přidělenou kategorii skončil, tuto odejmout. Kliknutím na jméno uživatele v zobrazeném seznamu lze přejít do správy uživatele v aplikaci Editace strávníků.