Změny ve stravovacím systému


stravování!změny ve stravovacím systému

Aplikace Změny ve stravovacím systému zobrazuje historii změn klíčových atributů stravování, ke kterým došlo v posledních dnech. Aplikace je dostupná uživatelům s právem stravnici-e

Seznam změn je možné zobrazit pomocí formuláře v úvodu stránky, kde se zvolí časový rámec změn (tento den, týden, měsíc atd.), měněný atribut, případně skupina uživatelů, u kterých ke změnám došlo. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka .

V zobrazeném seznamu jsou zachyceny změny, které zadali konkrétní uživatelé, nebo byly provedeny automaticky v souvislosti se změnou uživatelova statusu (přerušení, vyřazení). V tomto případě je ve sloupci Změnil uvedena hodnota implicitně. Údaje, u nichž došlo ke změnám, jsou uvedeny ve sloupcích Původní hodnotaNová hodnota.