Tvorba životopisů


Aplikace Tvorba životopisů umožňuje individuální tvorbu životopisů a jejich správu a také úpravu životopisů generovaných hromadně. Aplikace je přístupná všem uživatelům.

Nový životopis je možné založit pomocí formuláře v dolní části aplikace, kde se zadá název životopisu, případně poznámka a zvolí se struktura a stupeň zveřejnění. Struktura určuje skladbu položek v životopisu a jejich rozložení. Stupeň zveřejnění se volí v nabídce Zveřejnit a ovlivňuje zveřejnění životopisu v osobní stránce uživatele, tj. v aplikaci Lidé na MENDELU. Zvolit lze:

  • Zobrazovat vždy – životopis bude zveřejněn i ve veřejné části UIS.

  • Zobrazovat jen v UIS – životopis bude zveřejněn jen uživatelům přihlášeným do Osobní administrativy UIS.

  • Nezobrazovat nikde – životopis nebude zveřejněn. Přístupný bude jen autorovi v aplikaci Tvorba životopisů. Zde si jej může zobrazit a vytisknout.

Vyplněné údaje se potvrdí stisknutím tlačítka .

Struktury životopisů vytvářejí pověření uživatelé v aplikaci Definice struktury životopisu.

Založené životopisy jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Vypsány jsou životopisy vytvořené uživatelem i životopisy generované hromadně. U každého životopisu je uveden název, použitá struktura a stupeň zveřejnění. Údaje lze změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. U hromadně generovaných životopisů lze změnit pouze stupeň zveřejnění a nelze nastavit nižší stupeň zveřejnění, než je dán u hromadného životopisu. Smazání životopisu se provede jeho označením a stisknutím tlačítka . Smazat lze pouze individuálně vytvořené životopisy, hromadně vytvořené odebrat nelze.

Je-li autor životopisu i autorem struktury, je název struktury zobrazen jako odkaz. Kliknutím na tento odkaz lze přejít do aplikace Definice struktury životopisu a v případě potřeby zde strukturu upravovat.
Hromadné životopisy mohou vytvářet oprávnění uživatelé v aplikaci Hromadná tvorba životopisů.

Nad seznamem životopisů je zobrazena nabídka pro výběr jazyka, ve kterém se má životopis v rámci aplikace zobrazit nebo exportovat. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem . U každého životopisu je zobrazena sada ikon, které zpřístupňují jednotlivé operace s životopisem:

  •  Folie – pomocí tzv. folie lze ve zvoleném životopisu vypustit části, které uživatel nechce zobrazit. Části k vypuštění se označí zatržením políčka a potvrdí tlačítkem Uložit. Je-li u životopisu folie aplikována, zobrazuje se ve sloupci ikona .

  •  Náhled – přes ikonu lze zobrazit životopis tak, jak se bude zobrazovat ostatním uživatelům.

  •  RTF – přes ikonu lze získat životopis v podobě textového souboru RTF a dále ho upravovat například v MS Word.

  •  Tisk – ikona umožňuje vytisknout životopis do souboru PDF.