Stupeň zveřejnění projektu


Výsledky projektů se v MENDELU zveřejňují prostřednictvím aplikací Lidé na MENDELU, kde jsou zobrazeny projekty dohledaných osob, Pracoviště, kde je možné zobrazit projekty jednotlivých pracovišť, Projekty, kde existují různé varianty vyhledávání projektů (podle názvu, období, jména garanta, pracovníka a pracoviště). Zmíněné aplikace jsou přístupné všem uživatelům UIS.

Množství zveřejněných informací z projektu závisí na stupni zveřejňovaných informací projektu, který nastavuje garant (administrativa) projektu pro každý projekt zvlášť. Stupně zveřejnění a jejich význam jsou uvedeny v následujících odrážkách ve vzestupném pořadí, stejným směrem se na jednotlivé stupně nabaluje množství zveřejňovaných informací.

 • Nezveřejňovat žádné informace o projektu – projekt nevystupuje v žádné další aplikaci, není přístupný jiným než zainteresovaným osobám.

 • Zveřejnit informace o existenci projektu – informace o projektu se zveřejňují v aplikaci Projekty, kde je možné vyhledávat projekty řešené na Mendelově univerzitě v Brně v zadaném období, se zadaným garantem z příslušného pracoviště (nadpracoviště), se zadaným vzorkem v názvu.

  U projektu se zobrazuje jeho název, identifikace, druh a garant.

 • Zveřejnit informace o projektu a pracovnících – informace jsou zveřejněny jako v předchozím typu zveřejnění, navíc se v aplikaci zobrazí ikona , pod kterou se zobrazuje seznam pracovníků na projektu, včetně historických, s jejich rolemi a seznam podprojektů projektu. Dále se v aplikaci Lidé na MENDELU v části Řešené projekty objeví u osoby název příslušného projektu. U něj je v závorce uveden stav projektu a role osoby u projektu. U historických pracovníků je role označena jako původní, např. původní řešitel, původní pozorovatel apod. Kliknutím na název projektu se zobrazí stránka se seznamem pracovníků na projektu (stejný jako pod ikonou ).

  V aplikaci Pracoviště se nabízí ikona  Projekty na pracovišti se seznamem projektů, na kterých se pracovníci pracoviště podílejí. A to včetně role pracovníků a odkazu na stránku o projektu.

 • Zveřejnit informace o projektu s výsledky – na stránce s podrobnostmi o projektu je navíc, oproti předchozímu stupni zveřejnění, uveden také seznam výsledků projektu.

 • Zveřejnit informace o projektu, výsledcích a rozpočtu – navíc se k předchozímu zveřejnění zobrazí ještě souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

 • Zveřejnit podrobné informace o projektu vč. stavu rozpracovanosti – navíc k předchozímu zveřejnění se zobrazí počet aktuálně řešených úkolů a možnost zobrazit harmonogram projektu.

 • Zveřejnit maximálně podrobné informace o projektu vč. podrobného rozpočtu – navíc se k předchozímu zobrazí také názvy řešených úkolů a jednotlivé položky rozpočtu s plánem a skutečnými částkami.

  U osoby, která má stejnou roli v nadprojektu i podprojektu je zveřejňován pouze název nadprojektu. Pokud má osoba v podprojektu vyšší roli, je zobrazen nadprojekt i podprojekt s uvedením příslušné role.
  Podrobnosti o úkolech a stav čerpání se ve VVIS nezobrazují nikdy.
Související témata nápovědy