Publikace


Aplikace Publikace umožňuje všem uživatelům UIS vyhledávat publikace evidované ve Vědecko-výzkumném informačním systému Mendelovy univerzity v Brně.

Publikace osob z MENDELU

V této části aplikace lze vyhledávat publikace osob z MENDELU evidované ve vědecko-výzkumném systému. Hledat lze pomocí formuláře, jehož položky jsou:

 • Fulltext – do pole je možné zadávat více slov oddělených mezerou, a to i z různých oblastí (např. lze zadat jméno autora, klíčové slovo, slovo z názvu publikace). Akceptována jsou slova s diakritikou nebo bez diakritiky. Pokud mají být dohledány publikace určitého autora, nechá se pole prázdné.

 • Hledat v – hledání řetězce vloženého do pole Fulltext bude probíhat v označených oblastech nebo jejich kombinacích, tj. v názvech publikací, autorech, klíčových slovech publikace, ISBN, v seznamu edicí, nakladatelů.

 • Pracoviště – zvolit lze dohledávání ze všech pracovišť nebo z jednoho označeného.

 • Druh – druh publikace, z nichž se bude vyhledávat, například časopis, článek ve sborníku, odborná kniha, skripta, výzkumná zpráva, závěrečná práce. Implicitně je zvolena položka všechny druhy publikací.

 • Jazyk publikace – jazyk, ve kterém byla hledaná publikace vydána.

 • Rok vydání – rok vydání publikace, lze ponechat volbu vše, nebo zvolit jeden či více roků (přidržením klávesy ALT nebo CTRL a postupným klikáním myší na zvolené roky).

 • Země vydání – země, kde byla hledaná publikace vydána.

 • Projekt – název projektu je dohledáván pomocí našeptávače a umožňuje vyhledat publikace, které jsou výsledkem zvoleného projektu.

 • Autor – jméno autora je dohledáváno pomocí našeptávače, hledat lze podle jednoho jména nebo lze zvolit více jmen autorů a následně zvolit, zda se mají dohledat publikace s alespoň jedním zde uvedeným autorem, nebo publikace, kde jsou autory všechny uvedené osoby. Autora lze z výběru odebrat kliknutím na ikonu .

 • Způsob zobrazení – seznam publikací lze zobrazit jako výpis publikací nebo tabulku četností podle druhu publikace a jednotlivých pracovišť (kliknutím na hodnotu počtu se zobrazí seznam publikací). V případě zobrazení tabulky četností lze v nabídce Formát tabulky četností zvolit formát výpisu.

 • Řadit dle – seznam publikací může být řazen podle názvu, autora, roku vydání, data přidání nebo poslední změny v evidenci publikace a dále podle různých nabízených kombinací kritérií. Symbol [N] u kritéria řazení znamená, že jeho hodnota je zvýrazňována jako nadpis odpovídající úrovně.

Při výpisu publikací jsou nalezené publikace zobrazeny v přehledové tabulce. Pro každý výsledek jsou uvedeny základní údaje, podrobnosti je možné zjistit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti.

Zobrazený seznam lze pomocí formuláře na konci stránky exportovat do souboru ve zvoleném formátu.

Publikace v knihovnách

Tato část apliakce umožňuje vyhledávání publikací importovaných z knihovnického systému MENDELU. Publikace lze mimo jiné vyhledávat podle:

 • Fulltext – do pole je možné zadávat více slov oddělených mezerou, a to i z různých oblastí (např. lze zadat jméno autora, klíčové slovo, slovo z názvu publikace). Akceptována jsou slova s diakritikou nebo bez diakritiky. Pokud mají být dohledány publikace určitého autora, nechá se pole prázdné.

 • Hledat v – hledání řetězce vloženého do pole Fulltext bude probíhat v označených oblastech nebo jejich kombinacích, tj. v názvech publikací, autorech, klíčových slovech publikace, ISBN, v seznamu edicí, nakladatelů.

 • Knihovny – zvolit lze dohledávání ze všech knihoven nebo jen ve vybrané.

 • Typu dokumentu – typ dokumentů, mezi nimiž se bude vyhledávat, například audio, CD-ROM, disertační práce, periodikum, video. Implicitně je zvolena položka všechny typy dokumentů.

 • Rok vydání – rok vydání publikace, lze ponechat volbu vše, nebo zvolit jeden či více roků (přidržením klávesy ALT nebo CTRL a postupným klikáním myší na zvolené roky).

 • Jazyk publikace – jazyk, ve kterém byla hledaná publikace vydána.

 • Země vydání – země, kde byla hledaná publikace vydána.

 • Autor – jméno autora je dohledáváno pomocí našeptávače, hledat lze podle jednoho jména nebo lze zvolit více jmen autorů a následně zvolit, zda se mají dohledat publikace s alespoň jedním zde uvedeným autorem, nebo publikace, kde jsou autory všechny uvedené osoby. Autora lze z výběru odebrat kliknutím na ikonu .

 • Způsob zobrazení – seznam publikací lze zobrazit jako výpis publikací nebo tabulku četností podle druhu publikace a jednotlivých pracovišť (kliknutím na hodnotu počtu se zobrazí seznam publikací). V případě zobrazení tabulky četností lze v nabídce Formát tabulky četností zvolit formát výpisu.

 • Řadit dle – seznam publikací může být řazen podle názvu, autora, roku vydání, data přidání nebo poslední změny v evidenci publikace a dále podle různých nabízených kombinací kritérií. Symbol [N] u kritéria řazení znamená, že jeho hodnota je zvýrazňována jako nadpis odpovídající úrovně.