Nová publikace


Aplikace Nová publikace slouží k zakládání nových publikací, které ještě nejsou v informačním systému evidovány.

Každá publikace se vkládá pouze jednou. V případě, že má publikace více autorů, vkládá publikaci pouze jeden z nich a k publikaci zbylé autory přiřadí. Publikace se pak zobrazuje všem autorům přiřazeným k publikaci.

Při zakládání nové publikace je prováděna kontrola, která má zabránit duplicitnímu vložení. Je-li název nově vkládané publikace shodný s názvem publikace obsažené v evidenci UIS, je pak na rozhodnutí uživatele, zda publikaci s tímto názvem založí či nikoliv. Kontrola se vztahuje i na ISBN a ISSN – nelze založit novou publikaci se stejným ISBN nebo ISSN.

Vkládání publikace je rozděleno do několika kroků. V každém kroku lze publikaci uložit a pokračovat na zadávání další části, ať už pomocí tlačítka na konci stránky nebo přes záložky portálového menu v úvodu.

Prvním krokem při zakládání nové publikace je zadání jejího názvu a výběr druhu publikace. Správný výběr druhu publikace je důležitý, protože jednotlivé druhy vyžadují zadání různých údajů. Pozdější změna druhu není možná (nebo pouze v omezeném rozsahu druhů). Zadané údaje se potvrdí tlačítkem .

Po zadání názvu a druhu je publikace v systému založena. Další údaje o publikaci je možné vložit v následujících krocích vkládacího formuláře nebo zadávání opustit a dodatečně se k úpravě publikace vrátit v aplikaci Přehled publikací přes ikonu ve sloupci Operace.
Související témata nápovědy