Zdroj


Aplikace Zdroj slouží k podávání a zobrazení podaných žádostí o přidělení elektronického zdroje a k zobrazení seznamu zdrojů, které byly uživateli přiděleny nebo je již uvolnil. Zdrojem může být například databázové úložiště, diskový úložný prostor, prostor ve veřejném dokumentovém serveru.

Žádost o nabízený zdroj může podat pouze pracovník projektu. Žádost je předána správci zdroje, současně je mu zaslána automatická zpráva o podání žádosti. Jakmile správce žádost schválí, z pracovníků evidovaných na projektu se vytvoří skupina a údaje se během noci automaticky přenesou na příslušný server, se kterým zdroj souvisí. Skupina získá ke zdroji přístupové heslo. Přidání nebo odebrání pracovníka či skupiny z projektu se na serveru, a tedy i v právech, promítne opět během noci. Schvalování žádostí probíhá v aplikaci Správa žádostí o e-zdroje.

Přehled žádostí

V záložce Přehled žádostí je uveden seznam žádostí o zdroje podaných uživatelem. U podané žádosti lze sledovat její stav. Jakmile správce zdroje rozhodne o přidělení nebo zamítnutí zdroje, je žadateli zaslána automatická e-mailová zpráva. Přidělené zdroje lze uvolnit po jejich označení a stisknutí tlačítka .

Podání žádosti o zdroj

V záložce Podání žádosti jsou zobrazeny všechny zdroje, o jejichž přidělení může uživatel požádat. Ikona ve sloupci Podrobnosti zobrazuje detailní informace o zdroji, jako je název, typ zdroje, garant, popis apod.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Zažádat se otevře formulář pro podání žádosti. Povinnými údaji jsou název, označení a požadovaná velikost zdroje, vhodné je vyplnit i důvod požadavku. Stisknutím tlačítka je žádost podána a o jejím podání je automaticky zaslána informace správci zdroje.