Zdroje eScience


Aplikace zařazené do části eScience umožňují evidenci a správu elektronických zdrojů poskytovaných jejími správci vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří o ně mohou požádat formou elektronické žádosti podané přes vědecko-výzkumný projekt. Na správci zdroje je, zda žádosti vyhoví, či nikoliv.

Zdroj představuje virtualizaci dostupných zařízení a vybavení pro jednotlivé řešené výzkumné projekty, například databázové úložiště, diskový úložný prostor, prostor ve veřejném dokumentovém serveru. Správce je odpovědný za přidělování zdrojů.

Nejprve je nutné v aplikaci Typy zdrojů sestavit číselník typů zdrojů, jenž je základem pro sestavení nabídky zdrojů ostatním uživatelům. Číselník sestavuje na základě požadavků vývojový tým. Následně se v aplikaci Správa zdrojů sestaví nabídka zdrojů. Každý zdroj má svého garanta, který může určit jednoho nebo více správců. Garant je automaticky zařazen mezi správce zdroje. Správce může rozhodovat o přidělní zdrojů. Garantovi může být role správce odebrána jiným správcem zdroje.

Uživatelé mohou podávat žádosti o zdroje přes aplikaci Zdroje umístěnou v Záznamníku výzkumníka. Žádost o jeden zdroj za projekt podává pracovník evidovaný v projektu. Po schválení žádosti je zdroj dostupný všem pracovníkům projektu.

Žádosti vyřizuje správce zdroje v aplikaci Správa žádostí o e-zdroje, která je umístěna v Osobní administrativě v části Věda a výzkum. Žádost může schválit nebo zamítnout a doplnit důvod jejího zamítnutí. Požadavek je po schválení žádosti automaticky vyřízen během následující noci, je založena skupina uživatelů (pracovníků projektu), které je vygenerováno heslo pro přístup ke zdroji, tj. druhý den po schválení žádosti je možné zdroj používat.

Jak uživatel zdroje, tak jeho správce mohou kdykoliv rozhodnout o uvolnění zdroje, čímž budou uživatelům v následující noci odebrána práva ke zdroji.

Výše uvedený proces slouží pro automatizaci žádostí a evidenci externích zdrojů, veškeré další operace probíhají mimo UIS.