Správa žádostí o e-zdroje


Aplikace Správa žádostí o e-zdroje slouží ke schvalování nebo zamítání žádostí uživatelů o přidělení některého ze zdrojů eScience. Dále poskytuje historický přehled žádostí a přehled přidělených zdrojů.

Aktuální žádosti o e-zdroje

V záložce Aktuální žádosti jsou zobrazeny všechny žádosti o zdroje, jež má uživatel ve správě. Lze zde rozhodnout o přidělení či nepřidělení požadovaného zdroje. Kliknutím na ikonu ve sloupci Rozhodnout se otevře formulář pro vyřízení žádosti, do kterého je možné v případě záporného rozhodnutí vložit důvod jejího zamítnutí. O podání nové žádosti je správce informován automaticky vygenerovaným e-mailem, stejným způsobem je žadatel informován o přidělení zdroje nebo zamítnutí žádosti.

Ve sloupci Podrobnosti lze zobrazit další údaje o žádosti, je zde umístěn i odkaz na formulář pro udělení rozhodnutí.

Historické žádosti o e-zdroje

Záložka Historické žádosti obsahuje seznam všech historických žádostí, o kterých správce zdrojů rozhodl. Ikona ve sloupci Stav vyjadřuje, jakým způsobem byl požadavek zpracován – schválen, zamítnut nebo nyní již uvolněný zdroj.

Přidělené zdroje

Záložka Přidělené zdroje obsahuje seznam všech aktuálně přidělených zdrojů. Seznam lze omezit podle typu zdroje. Označené zdroje je možné uvolnit tlačítkem . Po uvolnění zdroje budou následující noc odebrána práva všem členům skupiny z původní žádosti o přidělení zdroje. Pokud bude chtít skupina uživatelů práva opět přidělit, musí si znovu podat žádost, kterou jim musí správce zdroje schválit.

Související témata nápovědy