Knihovna e-objektů


Knihovna e-objektů UIS se liší podle možnosti použití uložených objektů a podle uživatelů, kteří je mohou používat. Knihovna je dostupná v Osobní administrativě v sekci eLearning.

Prvním typem je soukromá knihovna pod odkazem Soukromá knihovna e-objektů, v ní jsou umístěny všechny objekty vložené uživatelem.

Druhým typem je projektová knihovna, která je dostupná pod odkazem eLearningové projektyKnihovna e-objektů, a obsahuje pouze objekty vztahující se k danému elearningovému projektu. V obou knihovnách mají uživatelé definovanou velikost kvóty pro ukládání objektů a dále je definována kvóta pro jednotlivé typy objektů, tj. maximální velikost obrázku, textového souboru apod.

Pokud je přidělená kapacita knihovny objektů naplněna nebo je nutné vložit objekt větší, než je maximální možná velikost daného typu objektu, je možné požádat správce knihovny objektů o navýšení kapacity.

Třetím typem je veřejná knihovna, která obsahuje všechny zveřejněné verze studijních opor a dalších objektů a která je přístupná všem, i neautorizovaným uživatelům. Její obsah je dostupný v aplikaci Elektronické studijní materiály.

Knihovna je rozdělena na záložky: Strom složek, Složky a objekty, Všechny objekty, Vyhledávání, Nastavení.

Související témata nápovědy