Sestavy


Aplikace Sestavy slouží k tvorbě sestav zahraničních cest pro potřeby jednotlivých pracovišť univerzity. Aplikace poskytuje několik sestav popsaných níže.

Sestava pro ZO

Jedná se o základní sestavu s přehledem probíhajících zahraničních cest ve zvoleném měsíci a roce. Sestava je dostupná pouze uživatelům s oprávněním cesty-export-zo.

Každý řádek obsahuje informaci o osobě, která se zahraniční cesty účastní, pracovišti, v rámci kterého osoba vycestovala, cílové zemi, počátku a konci pracovní cesty a zdrojích financování.

Sestava pro SAP

Jedná se o sestavu zahraničních cest pro potřeby ekonomického systému. Sestava je dostupná pouze osobám s oprávněním cesty-export-sap Sestavu je možné vytvořit pouze za uzamčené měsíce. Sestava je exportována do podoby CSV souboru.

Částka pojistného uváděná v této sestavě se v některých případech může lišit oproti částce uvedené v návrhu zahraniční cesty. Situace je způsobena zejména tím, že návrhy plánovaných zahraničních cest jsou zakládány s velkým časovým předstihem. V této době však ještě nemusí být znám platný ceník pojistného pro dané budoucí období a pro výpočet pojistného v návrhu cesty je pak použit poslední platný ceník.

Sestava pro pojišťovnu

Sestav zahraničních cest pro odeslání na pojišťovnu ve formátu CSV. Sestava je dostupná pouze osobám s oprávněním cesty-export-pojist Sestavu je možné vytvořit pouze za uzamčené měsíce.

Uzamykání měsíců je prováděno automaticky 11. den následujícího měsíce.