Doplnění osobních údajů


Aplikace Doplnění osobních údajů je určena pro doplnění dodatečných údajů o studentovi, který na MENDELU přijíždí studovat v rámci výměnného pobytu. Aplikace je přístupná studentům s akceptovanou nominací a pracovníkům zahraničního oddělení s oprávněním zahranicni-n.

Akceptovaní studenti si tyto údaje mohou vyplnit sami, termín pro vyplnění je dán milníkem studijního období Doplnění údajů přijíždějícími studenty a je uveden v aplikaci. Pracovníci zahraničního oddělení s právem zahranicni-n mohou údaje doplňovat bez časového omezení, resp. do termínu odeslání matriky studentů, pak je možné údaje pouze prohlížet. Aplikace je rozdělena do několika části blíže popsaných níže.

Které údaje budou pro vyplnění povinné, se stanovuje v aplikaci Doplnění údajů pro přijíždějící studenty.

Základní údaje

V této části aplikace je po studentovi vyžadováno adresy trvalého bydliště a doplnění osobních údajů. Vložené údaje je nutné potvrdit stisknutím tlačítka na konci stránky.

Současně s doplněním údajů potvrzuje student souhlas s použitím svých osobních dat (jméno, občanství, adresa, e-mail a univerzita) pro účely studentské organizace Buddy System v období účasti ve výměnném programu MENDELU.